Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.10.2021 13:19 (Üye) Soru : Sn. Danışmanım Merhaba, 86.90.06-Fizyoterapi hizmetleri (tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan fizyoterapi, ergoterapi vb. alanlardaki hizmetler) (hastane dışı)” işini yapmak isteyen mükellef; Fizyoterapi hizmeti için Serbest Meslek Erbabı mı yoksa Gelir Vergisi ticari kazanç mükellefi mi olmalıdır? Bilgi için teşekkür ederim.

Cevap : Fizyoterapistlik faaliyetinin, ticari bir organizasyon ve sermaye unsuru hakim olmaksızın, şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabınıza, sermayeden ziyade şahsi mesaiye ve mesleki bilgiye dayalı olarak yapılması halinde, elde edeceği kazanç serbest meslek kazancıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.