Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.10.2021 13:07 (Üye) Soru : Şube sigorta dosyası bulunan mükellefim merkezi içinde ilk defa sigorta dosyası açmak istiyor. Ancak çalıştırılacak işçi şubede çalışıyor olarak gözüküyor. Merkeze Nakil olarak işlem yapmak istiyoruz bu durumda her hangi bir problem olur mu?

Cevap : Hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin başka bir adreste kurulu işyerinde çalışmaya başlayacak sigortalı için işten ayrılış bildirgesi düzenlenirken; 1-İşten ayrılış nedeni olarak “16-Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverenin diğer işyerine nakli” seçeneğinin işaretlenmesi, 2-Sigortalının çalışmaya başlayacağı yeni işyerine ait 26 numaralı SGK işyeri sicil numarasının yazılması, 3-SGK kayıtlarında sigortalının çalıştığı eski ve yeni işyerinin işveren gerçek kişi ise TC kimlik numarasının, tüzel kişi ise vergi kimlik numarasının aynı olması, 4-SGK kayıtlarında eski ve yeni işyerinin vergi kimlik numarası/TC kimlik numarası farklı/hatalı/eksik ise ilgili SGK şubesine müracaat edilerek numaranın düzeltilmesi, Gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.