Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.10.2021 15:35 (Üye) Soru : vergi mükellefi olmayan gerçek kişiden servis aracı olarak kullanmak üzere noter satış senediyle alınan minibüs için gider makbuzu düzenlenecek mi. 13.12.2017 tarihli danıştay kararı gerek yok diyor.

Cevap : Yargı kararları hakkında yorum yapamayız. Maliye uygulamada mutlaka gider pusulasının düzenlenmesi gerektiği görüşünde Tercih sizin.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.