Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.10.2021 13:23 (Üye) Soru : SGK YA e-tebligat başverusu nasıl yapılacağı konusunda aydınlatıcı bilgi verilmesini talep ediyorum. saygılarımla.

Cevap : Bu konuda SGK tarafından 24 Eylül 2021 CUMA tarihinde 31608 sayılı SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK TEBLİGATA İLİŞKİN YÖNETMELİK yayınlanmıştır. Detaylı bilgiye ulaşmak için ; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210924-5.htm
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.