Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.10.2021 08:17 (Üye) Soru : Merhaba; Eylül ayında tescil edilen şirketin, gerçek faydalanıcı bildirimi yapılırken, herhangi bir yerde açıklamasına rastlamadığım AY bilgisi istenilmekte. Bu ay bilgisine tescil dönemi olan Eylül ay'ı mı? bildirimin verildiği Ekim ay'ı mı? yazılmalı yardımınızı rica ederim. Saygılarımla..

Cevap : Açıklama 529 seri Nolu VUK Tebliğinin aşağıdaki fıkrası ile yapılmıştır. Eylül atında tescil edilen şirkete ilişkin bildirim Kasım ayı sonuna kadar bildirilmesi gerekir. Ay bilgisine Eylül yazılır. Bildirimin dönemi ve verilme zamanı MADDE 6 – (1) Bildirim yapma yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek faydalanıcı bilgisini geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmek zorundadır. (2) Kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan diğer mükellefler ile diğer kişiler gerçek faydalanıcı bilgisini her yılın Ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına bir form ile elektronik ortamda bildirmek zorundadır. (3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilenlerin yeni mükellefiyet tesis ettirmesi veya daha önce bildirime ekledikleri bilgilerde değişiklik olması halinde, yeni mükellefiyet tesisini veya bilgi değişikliğini, bunların gerçekleştiği tarihi takip eden bir ay içerisinde bildirmeleri gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.