Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.10.2021 11:07 (Üye) Soru : Bir A.Ş., Ağustos 2020'de satın aldığı binek otomobili, Ekim 2021'de satmak istemektedir. Satış süresi ile ilgili olarak,yukarıdaki olaya uygulanabilecek; aşağıdaki karar veya benzeri bir süre şartı düzenlemesi var mıdır? "2008/13426 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 2 nci maddesinde KDV Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerin alımında yüklenilen KDV'yi indirim hakkı bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri ve 31/12/2007 tarihi itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması halinde bu teslimde %1 oranında KDV uygulanacağı ifade edilmiştir." Saygılarımla.

Cevap : Aktife kayıt edilen Binek oto ne zaman satılır ise satılsın Düzenlenecek faturada % 1 KDV hesaplanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.