Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.10.2021 17:08 (Üye) Soru : Merhaba , Devreden kdv bedelini mükellefiyet kapatıldığı takdirde iade alma şansımız ya da başka bir faalliyet kodu ile açılış yapıldığı takdirde ; yeni açılan işletmeye devretme şansımız var mı ? (İşletme defteri tutan mükellef) Teşekkürler.

Cevap : İşletme kapanması halinde Devreden KDV nin iadesi olmaz. Başka işletmeye devir olmaz. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “İşi Bırakmanın Tarifi” başlıklı 161. maddesine uygun şekilde faaliyetlerini sona erdiren mükelleflerin son dönem KDV beyanlarında yer alan “devreden KDV” tutarını gelir ya da kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak kaydetmeleri mümkündür.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.