Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.10.2021 17:51 (Üye) Soru : 10.12.2018 tarihli inşaat ruhsatlı, yapı grubu B, yapı sınıfı III olan, ruhsat tarihi itibariyle metrekare maliyeti 966 TL olan kat karşılığı inşaat 13.10.2021 tarihi itibariyle bitmiştir. İnşaat İstanbul ili, Üsküdar ilçesi sınırlarındadır. 6 adet bölümün tamamı mesken ve 150 metrekarenin altındadır. Toprak sahiplerine keseceğimiz faturalarda KDV oranı yüzde kaç olmalı, 3. şahıslara keseceğimiz faturalarda KDV oranı yüzde kaç olmalıdır.

Cevap : Toprak sahibi veya 3. şahıslara satışı için düzenlenecek faturada Uygulanacak KDV oranı; Yapı ruhsatı 01.01.2017 tarihinden (bu tarih dahil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 01.01.2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde ; Büyükşehir Belediyelerindeki lüks veya Birinci Sınıf İnşaatların Net alanı 150 m2’ye kadar olan KONUTLARIN Tesliminde; binanın üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunun 29. Maddesine istinaden Tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri; 1)- 1.000-TL kadar olana konutların tesliminde % 1 2)- 1.000-TL ile 2.000-TL arasında olan konutların tesliminde % 8 3)- 2.000-TL ile ve üzerinde olan konutların tesliminde % 18
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.