Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.10.2021 11:12 (Üye) Soru : Firmamız KKTC’de yerinde hizmet işi gerçekleştiriyorsa KKTC vergi mevzuatına göre toplam fatura tutarı üzerinden sorumlu olarak %5 stopaj ödenmesi gerektiği. İş yaptığımız firmanın bu kesintiyi sorumlu olarak Firmamız adına ödemekte ve cari hesabımızdan mahsup etmekte. Stopaj ödemesini yaptıktan sonra aldığı dekontu sırasıyla Vergi Dairesi ve TC. elçiliğine tasdik ettirerek bize göndereceklerini ve bu dekontu TC ve KKTC devletleri arasında imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması hükümlerine göre kurum vergimizden düşebileceğimiz konusunda ki bilgilendirme hususundaki görüşünüzü rica ederim.

Cevap : Yurt dışında ödenen vergiler; Yurt içinde hesaplanan vergiden mahsup edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.