Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.10.2021 11:10 (Üye) Soru : Merhaba Mali müşavirliğini yaptığım 2 tane AŞ var. Her ikisinde de ortaklar ve hisseleri aynı. %10 luk ortak huzursuzluk çıkarmakta bir SMMM’ ye şirket işlerini takip için vekalet veriyor. O da kasa sayımından tutun da stok sayımına bütün evrakları incelemek için kendini yetkili sanıyor ve üstelik tüm kayıtların ayrıca kopyalarını almak istiyor. Sürekli tacizde bulunuyor. Kendisine bunları isteme hakkı olmadığını küçük ortağın sadece bilanço, gelir tablosu ve yıllık faaliyet raporlarını isteme hakkı bulunduğunu söyleyerek bunları kendisine veriyorum. Ancak durmadan bu kere de tüm hesapların muavin kayıtlarını istemeye kalkıyor ve sürekli taciz ediyor. Mesleki açıdan şikayet konusu olursa yaptırımı ne olur?

Cevap : Meslek mensupları hakkında yapılacak şikayetlerin değerlendirilmesi Oda disiplin kurulunca yapılır. Disiplin kurulu ise "SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ* ne göre cezalama yapar Yaptırımın ne olacağı konusunda yorum yapamayız. Yönetmeliği inceleyiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.