Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.10.2021 13:57 (Üye) Soru : merhaba -evde bakılacak yaşlı bir kadın için kolay işverenlikten dosya açtım e devletten(10 günden fazla )şifreler ekrana düştü çalışacak olan işçinin işe giriş bildirgesini vermek istiyorum. 1-fakat giriş sırasında kayıt yapılması gerektiğini öğrendim ama böyle bir yer görememiştim 2-sigorta kodu içinde 8-sgdp diye okudum ama bu ilk kez işe giriyorpersoneli nasıl göstericem yardımınız rica ediyorum

Cevap : 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıran işverenlerden daha önce hiç sigortalı çalıştırmamış (yani Entegre Tescil ve MOSİP üzerinde işveren tescil kaydı oluşmamış) işverenlerce ilk defa ev hizmetleri kapsamında sigortalı çalıştırmaya başlamaları nedeniyle işyeri tescili yapılması ve kolay işverenlik kapsamına dahil olmak isteyenler, internet (e-Devlet) üzerinden işyeri tescil başvurularını yaparak otomatik kolay işverenliğe geçebilecektir. İşyeri tescil işlemleri gerçek kişi işyeri menüsünden işyerlerinin NACE kodu sadece “9700.10- Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının hizmetleri” olarak seçile rek yapılacak, kolay işverenliğe geçen işyerlerinin tekrar eski sisteme dönmesi mümkün olmayacaktır. Ev hizmetleri kapsamında işverenler işyeri tescil sırasında kolay işverenliğe geçişi otomatik yapabilecekleri gibi gerçek kişi işyeri dosyası tescil edip (“9700.10 - Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının hizmetleri” NACE kodu ile) daha sonra kolay işverenliğe geçiş de yapabileceklerdir. Geriye yönelik tescillerde kolay işverenliğe geçiş tarihi işyeri bildirgesinin işverence sisteme girildiği tarih olacak ve bundan sonraki süreler için otomatik tahakkuk oluşturulacaktır Kolay işverenlik kapsamına geçmiş ev hizmetleri işyerleri nevi değişikliği, devir, katılım, birleşme yapamayacaklar, nakil ve intikal yapabileceklerdir. Bu işyerleri için mahiyet kodu değişikliği, defter tipi değişikliği, tescil türü devamlı/geçici değişikliği yapılamayacaktır. Ev hizmetlerinde ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanları çalıştıranlar ise Kanun uygulamasında işveren sayılmaz. 1- https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi uygulama adresinden giriş yapılarak kullanıcı adı, şifresi ve güvenlik anahtarı girilir. 2- Kolay İşverenlik - Beyan Giriş/Teşvik Tanımlama İşlemleri bölümünden beyan girişi yapılan sigortalılar için teşvik tanımlama işlemleri yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.