Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.10.2021 14:00 (Üye) Soru : sgk denetimi sırasında sigortasız işçi çalıştırdığı tespit olan işyeri ibir yıllık sürede hiçbir teşvikten faydalanamıyor. ancak sonradan bunun hesaplamasında değişiklik yapıldı diye biliyorum. "Mevcutta çalışan ile tespit olunan kişilerin sayısı belli bir oranı geçmezse bir yıl şartı uygulanmayacaktı, işveren 5510 ve diğer tüm teşviklerinden kaldığı yerden devam edebilecekti" bilgim bu şekilde, Konu hakkında sgk genelge hangisi veya kaynak nedir, doğru mu yanlış mı bilgi veriri misiniz? Teşekkürler

Cevap : TBMM’de 23 Şubat 2017 tarihinde kabul edilen ve şu anda da Sayın Cumhurbaşkanının imzasında olan 6824 sayılı Torba Kanunu’nun 17’nci maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen 14 ncü ek madde ile prim teşvik yasağı ile ilgili kademeli bir düzenleme yapılmıştır. İlk tespitte 1 ay, ilk tespitten sonraki üç yıl içinde tekrar eden her bir tespite 1 yıl yasaklılık Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri ilk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden her bir tespit için ise bir yıl süreyle 5510 sayılı Kanun, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaktır. 5 kişi ve toplam sigortalı sayısının %1’ini aşmayan tespitlerde prim teşvik yasaklılığı uygulanmayacak Beş kişiden fazla olmamak koşuluyla çalıştırılan toplam sigortalı sayısının %1’ini aşmayan sayıda, çalıştırılanların sigortalı olarak bildirilmediğinin veya bildirilen kişilerin fiilen çalışmadığının tespit edilmesi hâlinde, yukarıda belirtilen 1 ay ve 1 yıl şeklindeki prim teşvik yasağı uygulanmayacak, bunun yerine sosyal güvenlik mevzuatında öngörülen ek prim, gecikme zammı ve idari para cezası yaptırımı uygulanacaktır. Örnek-1: 500 işçi çalıştıran X işyerinde SGK Müfettişleri tarafından yapılan denetimde 5 yabancı uyruklu kişinin sigortalı olmadığının tespit edildiğini varsayalım. Bu durumda, sigortasız çalıştırıldığı tespit edilen kişi sayısı, 5 kişiyi ve toplam işçi sayısının %1’ini geçmediğinden, işverene sigorta primi teşvik yasağı uygulanmayacak, sadece sigortasız çalıştırılan kişilerden dolayı ek prim, gecikme zammı ve idari para cezası yaptırımı uygulanacaktır. Örnek-2: 700 işçi çalıştıran Y işyerinde SGK Denetmenleri tarafından yapılan denetimde 6 kişinin sigortalı olmadığının tespit edildiğini varsayalım. Bu durumda, sigortasız çalıştırıldığı tespit edilen kişi sayısı, işyerinin toplam sigortalı sayısının %1’ini aşmamakla birlikte, sigortasız çalıştıran kişi sayısı 5 kişiden fazla olduğundan, ilk tespit olması halinde 1 ay, ilk tespitten sonraki üç yılda yapılmış bir tespit olması halinde 1 yıl süreyle sigorta primi teşvik yasaklılığı uygulanacaktır. Örnek-3: 100 işçi çalıştıran Z işyerinde kamu kurumlarından temin edilen resmi belgelerden 3 kişinin sigortasız çalıştırıldığının SGK Müdürlüğü tarafından tespit edildiğini varsayalım. Bu durumda, sigortasız çalıştırıldığı tespit edilen kişi sayısı 5 kişinin altında olmakla birlikte, işyerinin toplam işçi sayısının %1’ini geçtiğinden ilk tespit olması halinde 1 ay, ilk tespitten sonraki üç yılda yapılmış bir tespit olması halinde 1 yıl süreyle sigorta primi teşvik yasaklılığı uygulanacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.