Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.10.2021 09:36 (Üye) Soru : Bir mükellefimiz hem genç girişimci istisnasından hem de Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere yazılım hizmetinden dolayı kazancının %50’ sini kurum kazancından indirebilme olanağına sahiptir. Bu durumda vergi matrahına hangi sıralamayla istisnalar uygulanacaktır?

Cevap : Genç girişimci istisnası GV mükellefleri içindir. Yazılım indirimi için kurumlar vergisinden bahsettiğinizin kişi hem GV hem KV mükellefi olmaz. Söz konusu indirim GVK 89/13. maddesinde de yer almaktadır. Maddedeki koşullar var ise indirim yapılır. İndirimler için belli bir sıralama yok Beyan edilen kazanç var ise mahsup yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.