Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.10.2021 11:51 (Üye) Soru : Günlük kiralama faaliyeti yapan mükellef, müşterisine konaklama faturası haricinde gider katılım payı olarak (elektrik+su+ vb giderler için) fatura kesmektedir. Sorum, bu gider katılım payı tutarı, turizm payı beyannamesi matrahına eklenir mi? İyi çalışmalar diliyorum.

Cevap : Turizm payı Faturanın toplam tutarı üzerin den hesaplanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.