Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.10.2021 16:22 (Üye) Soru : Merhaba defter hadleri hesabında örnek kartuş toner alım satım aynı zamanda toner ve yazıcı tamiri yapan şahıs işletmesi. defter hadlerine bakarken iş hasılat 5 katı ve alım satım rakamı hesabında. 2 görüş var. 1: aynı faaliyet alanında hem hizmet hem satış varsa bu bölüme bakılacak. yani kartuş tamiri ve kartuş satışı yaparsa kartuş tamirinin 5 katı kartuş satışı ile toplanıp total satışa göre bakılacak diye düşünen. 2: firma hem bakkal alım satım yapıyor. Hem de personel taşımacılığı yapıyor. personel taşımacılığın 5 katı dikkate alınır. bakkalın alım satımınıda dahil edilip öyle bakılır diye düşünen.

Cevap : AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALAR 2021 İÇİNDİR. 2022 YILI İÇİN RAKAMLAR ARALIK AYINDA BELİRLENECEKTİR .Bu mantığa göre hesaplama yapınız. 2021 Yılı için Defter tutma hadleri ; 29.12.2020 tarihli ve 31349 (1.) Mükerer sayılı R.G de yayımlanan 522 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile aşağıdaki gibi açıklanmıştır. İŞLETME ESASINDAN BİLANÇODAN ESASINA GEÇİŞ ŞARTLARI: VUK 177/1. SATIN ALDIKLARI MALLARI OLDUĞU GİBİ VEYA İŞLEDİKTEN SONRA SATAN 2020 Yılı Yıllık Alış tutarı : 300.000 .-TL (%20) fazlası = 360.000 .- TL VEYA 2020 Yılı Yıllık Satış tutarı : 420.000 .- TL (%20) fazlası = 504.000 .- TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir. VUK 177/2. BİRİNCİ BENTTE YAZILI OLANLARIN DIŞINDAKİ İŞLERLE UĞRAŞANLAR 2020 Yılı Yıllık gayri safi iş hasılatı: 150.000.- TL (%20) fazlası = 180.000 .-TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir. VUK 177/3. 1 VE 2 NUMARALI BENTLERDE YAZILI İŞLERİN BİRLİKTE YAPANLAR 2020 Yılı İş hasılatının 5 katı ile yıllık satışlarının toplamı: 300.000 TL (%20) fazlası = 360.000 .-TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir. 177/3 GÖRE ÖRNEK AÇIKLAMA : İş hasılatı : 60.000 x 5 = 300.000.- TL Yıllık satış tutarı : 220.000.- TL 300.000+220.000= 520.000.-TL Bu tutar (520.000.-TL ) , 420.000 TL (%20) fazlası olan 504.000 .-TL nı aştığı için Bilanço esasına göre defter tutulacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.