Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.10.2021 11:28 (Üye) Soru : Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu için 7326 sayılı kanundan yararlandık. 259 nolu Verilen Avanslar hesabımızda yer alan 3.000.000,00 TL olan matrah ve ödenecek vergi tutarını beyannameyi onayladığımız tarihte muhasebeleştirerek 689 nolu Diğer Olağan Dışı Gider Ve Zararlar hesabına kayıt ettik. 689 nolu hesaba kayıt ettiğimiz matrah tutarını K.K.E.G. olarak düşünüp geçici vergi döneminde tek seferde mi beyan ederek vergisini ödemeliyiz? Yoksa 296 nolu geçici hesapta bekleterek, örneğin 3 yıl içinde parça parça 689 nolu hesaba aktararak vergisini ödeyebilir miyiz?

Cevap : Kasa düzeltmesinden yararlanan mükellefler yaptıkları işlemde 689 hesabı kullanmış iseler düzeltmenin yapıldığı tarihi kapsayan Geçici vergi döneminde bu tutarın tamamını beyannameye ekleyeceklerdir.296 hesaba eklenmesi halinde ise bu hesabın (296) tamamı kapatıldığı tarih de Geçici vergi beyannamesine ekleyeceklerdir. parça parça eklenmeyeceği görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.