Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.10.2021 11:54 (Üye) Soru : Belediyenin bağlı olduğu şirkete ayni sermaye olarak koyduğu taşınmazlar belediyelerin KDV mükellefi olmaması dolayısıyla vergiden istinadır deniliyor. Fakat bu hakların kiraya verilmesi durumunda belediyenin ayni sermaye olarak verdiği taşınmazların KDV'sini ödemesi gerekiyor diye bir konu oluşmuş bulunmakta. Böyle bir yükümlülük var mıdır? Teşekkürler cevabınız için.

Cevap : Belediye iştirakleri KV ve KDV mükellefidir. Belediyenin ortak olmasının KDV açısından önemi yoktur. İştirakler kiraya verdiği G.menkul için düzenleyeceği faturada % 18 KDV hesaplanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.