Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.10.2021 09:35 (Üye) Soru : Merhaba, Eşim part tıme Ofisimde çalışmaktadır. Ödemiş olduğum Brüt Ücret ve işveren paylarını gelir vergısı kanununa göre Gider olarak indirim yapılabıliyor muyum. Teşekkür Ederim.

Cevap : Ticari kazanç elde eden mükellefler için GVK 41/2. maddesine göre eş ve çocuklara ödenen ücretler gider yazılamaz. Serbest meslek kazancının tespitini düzenleyen 67 ve 68. madde de eşe ödenen ücret ödemelerinin gider yazılamayacağı ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak ; GVK 68 . maddede açık bir hüküm olmamak ile birlik de Eşinizin fiilen ve aktif olarak yanınızda çalışması şartıyla, eşinize yapacağınız ücret ödemelerinin Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında (Genel gider) serbest meslek kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alına bileceği yazılabileceği görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.