Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.10.2021 11:47 (Üye) Soru : Merhaba bir mükellefim 2019-2020 yılında bir personelin çalışmadığını sgk günlerinin iptal edilmesini talep etti.. geriye dönük böyle bir düzeltme işleminde sgk yönünden ne gibi durumlarla muhatap oluruz. Ceza inceme vs. ile iptal işlemi sonucu işverence ödenen primler alacak hanesine yazılırmı.

Cevap : SGK gün sayısında yapılan eksiltme incelemeye ve denetime esas teşkil eder. İlgili aylara iptal ve düzeltme verilmesi gerekir. Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında idari para cezası uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.