Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.10.2021 12:58 (Üye) Soru : Sayın Üstadım, 86.90.06 - Fizyoterapi hizmetleri (tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan fizyoterapi, ergoterapi vb. alanlardaki hizmetler) (hastane dışı) nace kodu ile açılmış gelir vergisi mükellefi fizyoterapistin hizmet faaliyeti belgelendirilirken serbest meslek makbuzu mu düzenlenmelidir? Hizmet alan kişi vergi mükellefi değilse stopaj kesilmeli midir? Bilgilendirmenizi rica ederim. Saygılarımla.

Cevap : Serbest meslek mükellefiyeti açılacak. e-smm düzenlenecek makbuzda hesaplanacak KDV oranı % 18 dir. Vergi mükellefi olmayan (Nihai tüketici) kişilere düzenlenen e-smm de GV stopajı yapılmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.