Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.10.2021 14:37 (Üye) Soru : Merhaba, Basit Usule tabi bir ticari taksi işletmesinde bir kişi sigortalı olacak. Yani şcför çalışacak ve bu soför sgk lı olacak. Mükellef basit usul. Soru1: Basit Usul mükelefi SGK dosyası açtırabiliyor mu? Başka bir anlatımla SGK dosyası açtırmak için Gerçek Usul olmak zorunda mı? Basit Usul de SGK dosyası açılır mı? Soru2: Bsit Usul mükelefi için SGK işveren dosyası açılıyor ise MUHSGK olmadan önce kolaydı. E-Birge aracılığıyla prim rahakkuk ettirilebilirdi. Ancak artık MUHSGK olduğuna göre Basit Usul mükellefine MUHTASAR dosyası açtırmamaız mı gerekiyor. Soru3: MUHSGK için muhtasar açtırırsak sadece SGK kısmını mı doldurup vereceğiz. Bir çok arakadaşım Basit Usul mükelelfin yanında çalışandan vergi kesintisi (gelir vergisi ve Damda Vergisi) olmayacak diyor. Benim kanatimde bu yönde. Sizin görüşleriniz nedir. MUHSGK beyannamesinde sadece SGK kısmını doldurup vermemiz yeterlimidir. Teşekkür ederim.

Cevap : " Bizzat kendi taksisinde bilfiil çalışması veya işin başında bulunması" şartıyla, birden fazla şoför çalıştırabilir. Birden fazla şoför çalıştırması basit usulde vergilendirilmesine engel olmayacaktır. Öte yandan Gelir Vergisi Kanunun 64. maddesinde "diğer ücretliler" tarif ediliyor ve basit usule tabi olanların yanında çalışanların diğer ücretli olacakları belirtiliyor. 6111 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle Kanuna eklenen ek 6 ıncı madde ile 1/3/2011 tarihinden itibaren ticari taksi, dolmuş ve benzeri şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlardan bir veya birden fazla kişi yanında kısmi iş sözleşmesiyle bir ay içinde 10 günden az çalışanlara, kendileri tarafından prim ödemeleri imkanı sağlanmıştır. Bu sigortalılar, 5510 sayılı Kanunun hizmet akdi kapsamında sigortalı sayılacaktır. Şartları Hizmet akdi, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmama (tarım da dahil) ve kamu görevlisi olarak çalışmama, İsteğe bağlı sigortalı olmama, Banka sandıklarına tabi çalışmama, Gelir veya aylık almama, 18 yaşını doldurmuş olma, şartlarını taşımaları gerekmektedir. Müracaat Şekli Bu sigorta kolu kapsamına dahil olmak isteyenler, SGK internet sitesinde örneği yer alan “Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait İşe Giriş Bildirgesi”ni, toplu taşıma aracı sahibinin bağlı bulunduğu meslek odası ya da meslek kooperatiflerince onaylatarak, araç sahibiyle şoför arasında imzalanan kısmi süreli iş sözleşmesi ile birlikte şoförlük mesleğini yaptıkları sosyal güvenlik il müdürlükleri/merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Toplu taşıma aracı sahibinin beyanı ve bağlı olduğu odanın onayının bulunmadığı işe giriş bildirgeleri işleme alınmayacaktır. Ay içerisinde birden fazla toplu taşıma aracı sahibinin yanında çalışılması veya yeni bir toplu taşıma aracı sahibiyle çalışmaya başlanılması halinde, her bir araç sahibiyle yapılan kısmi süreli iş sözleşmelerinin de SGK’ya verilmesi gerekmektedir. Sağlanan Haklar Bu sigortalılara, 5510 sayılı Kanuna göre gerekli şartları yerine getirmeleri halinde kendilerine malullük ve yaşlılık aylığı, ölümleri halinde ise hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanacak, kendileri ya da bakmakla yükümlü oldukları kişiler, genel sağlık sigortasından sağlanan sağlık yardımlarından yararlanacaklardır. Prim İşlemleri 2021 yılı için, Ek-6 sigortalılarının ödemeleri gereken aylık prim tutarı; prime esas günlük kazanç tutarının 28 katı üzerinden hesaplanmaktadır. Prime esas kazancın hesaplanacağı gün sayısı her yıl bir puan artırılarak 2023 yılında 30 güne ulaştığında sabitlenecektir. Buna göre 2021 yılı için, asgari ücret üzerinden prime esas kazanç beyanında bulunan bir Ek-6 sigortalısının ödemesi gereken aylık prim tutarı: 3.577,50 TL × %32,5 × 28 ÷ 30= 1.085,18 TL’dir. Bu kapsamdaki sigortalıların %3 oranındaki işsizlik primini de ödeyerek işsizlik sigortasına tabi olmayı talep etmeleri halinde ödemeleri gereken aylık prim tutarı 3.577,50 TL × %35,5 × 28 ÷ 30= 1.185,35 TL olmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.