Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.10.2021 09:05 (Üye) Soru : Üstadım Merhaba, 432101 Faaliyet kodu ile Bina ve bina dışı yapıların Elektrik tesisatı faaliyetinde bulunuyoruz. Hocam, SGK dosyamızı bu faaliyet üzerinden açtırdık. işe giriş Bildirgelerinde ÇSGB İŞ KOLU: 10 olarak seçiyoruz ve SGK İŞKOLU 4321 olarak Elektrik ustası veya Beden işçisi ( genel ) olarak işçi girişlerimizi bir gün sonraya yapıyoruz. Hocam sorum, İnşaat veya Bina Tesisatı için o gün işçi almamız gerekiyor. aynı gün işe giriş yapabilirmiyiz. ÇSGB iş kolu kodunu 10 olarak ticaret diye yapmamızda sakınca var mı ? veya başka bir işçi de ÇSGB iş kolu kodunu 20 Genel işler olarak bildire bilimiyiz. ( aynı gün işe girişlerde ÇSGB kodunu 13 inşaat olarak mı yapmamız lzorunlu mu).

Cevap : 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca; işverenler 4/a kapsamında sigortalı sayılan (işçi) kişileri sigortalının çalışmaya, meslekî eğitime veya staja başladığı tarihten önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. Ancak işveren tarafından; a.1-İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalıların sigortalı işe giriş bildirgesinin sigortalının en geç çalışmaya başlatıldığı gün, SSİY 11 md Bu istisnalara göre inşaat, balıkçılık, tarım ve hayvancılık işyerlerinde sigortalı işe giriş bildirgesinin işe başlamadan en az bir gün önce verilmesi zorunlu olmayıp, sigortalının işe başladığı (işe girdiği) gün de verilebilmektedir. Ancak işyerinin bu kapsamda olup olmadığı, işyeri sicil numarasının başlangıç kısmında tek haneli mahiyet kodundan sonra gelen dört haneli iş kolu koduna göre belirlenmektedir. Dolayısıyla iş kolu kodu sadece; 41XX, 42XX, 43XX (inşaat işyerleri), 03XX (balıkçılık işyerleri), 01XX (tarım işyerleri), 014X (hayvancılık işyerleri) şeklinde olan işyerleri için sigortalı işe giriş bildirgesini işçinin işe başladığı gün verme hakkı bulunmaktadır. İşyerinin faaliyet kodu ne olursa olsun, eğer dört haneli işkolu kodu 01, 03, 41, 42, 43 rakamlarından biriyle başlamıyorsa bu durumda sigortalı işe giriş bildirgesinin en geç bir gün önce verilmesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.