Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.10.2021 11:19 (Üye) Soru : sayın yetkili, mimari proje ve danışmanlık hizmetleri nace kodunda faaliyet başlamış olan mükellefimiz yaptığı hizmet karşılıkları serbest meslek kapsamında değerlendirilerek serbest meslek makbuzu mu düzenleyecektir. Düzenleyeceği meslek makbuzu stopaja tabii olup %20 midir ? ayrıca kesilen serbest meslek makbuzunda kdv tevkifatı uygulanacakmıdır ? bu mükellefimiz ayrıca dekorasyon ve tadilat işleri ile iştigal edeceğinden bu yapacağı hizmetler karşılığında FATURA mı düzenleyecektir. bu durumda işletme defterine mi tabii olacaktır. bilgilendirmenizi rica ederiz.

Cevap : Uygulanacak GV stopaj oranı % 20 dir. % 18 KDV hesaplanacak KDV dahil Aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara verilen hizmet 2.000 TL üstünde ise e-smm de Hesaplanan KDV den 9/10 oranında KDV tevkifatı yapılır. *5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, *Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, *Döner sermayeli kuruluşlar, *Kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına, *Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına , *Bankalar *Sigorta ve Reasüransa Şirketlerine , Emeklilik Şirketlerine, ( 01/03/2021 den itibaren) *Sendikalar ve üst kuruluşları,( 01/03/2021 den itibaren) *Vakıf üniversiteleri, ( 01/03/2021 den itibaren) *Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, ( 01/03/2021 den itibaren) *Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), *Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, *Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, *Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş. de işlem gören Şirketler *Kalkınma ve Yatırım Ajansları DEKARASYON VE TADİLAT İŞİ için Ayrıca işletme defteri tutulacak FATURA Düzenlenecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.