Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.10.2021 10:16 (Üye) Soru : iyi Günler, 1)525 Kaydı Alınan Emtia Hesabı 296 Gecici hesap ile kapatılabilir mi? Finansman gider kısıtlaması uygularken dönem içerisinde ters çalışan hesaplar örmeğin 103 nolu hesap 321 mi virmanlamamız gerekir? Teşekkürler

Cevap : 1-Hayır 296 hesap 689 KKEG ile kapatılabilir .Başka hesap kullanılmaz. 2- İşletmenin kendisine ait olan ve satıcılara verdiği çeklerin kaydedildiği 103 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri Hesabındaki bir sonraki hesap dönemine ait çeklerin bu hesaptan alınıp 321 Borç Senetleri Hesabına Hesabı devri yapılır. Ertesi yılın başında yine 103 eski haline getirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.