Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.11.2021 20:32 (Üye) Soru : iyi günler yıllık izin ücretini 27.10.2010 da işe girip 27.10.2021 de işten ayrılan kişi 5 yıllık zaman aşımı var derken sadece 27.10.2016 dan günümüze kadar olan ücretleri mi isteyebilir..bilgi kirliliği var geriye dönük 5 yıllık mı yoksa 5 yıl içinde geriye dönük hepsini parasını isteyebiliri mi...

Cevap : “Yıllık izin ücreti iş sözleşmesinin feshi ile muaccel olup dönemsel bir nitelik taşımadığından, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uygulaması yönünden 10 yıllık genel zamanaşımına tabidir.” şeklinde hüküm kurularak yıllık izin ücretinin zamanaşımı süresinin 10 yıl olduğunu belirtmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.