Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.11.2021 16:36 (Üye) Soru : SERMAYENİN ÖDENDİĞİNİN TESPİTİNE AİT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RAPORU hazırlarken Tespitin yapıldığı yıla ait defterler bölümüne mükellef e defter olduğundan hangi bilgiler yazılmalı ve hangi evraklar verilmeli

Cevap : ŞİRKETİN YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER: YILI YASAL DEFTERİN TASDİK MAKAMI TASDİK TARİHİ/NOSU NEVİ 20... Yevmiye Defteri e-defter ----- 20... Defter-i Kebir e-defter ------ 20... Envanter Defteri ........ Noterliği ../../.. 00 Evrak eklenmez.Rapor ve Faaliyet belgesi yeterlidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.