Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.11.2021 11:15 (Üye) Soru : Sayın ilgili, Mahkeme tarafından …. Ltd. Şti.’ ne YÖNETİCİ KAYYUM OALRAK atanmış bulunmaktayım. Atanmış olduğum şirketin Mali Müşavir olmama sebebiyle, MALİ MÜŞAVİRİ olabilir miyim, AYLIK BEYANNAMELERİNİ gönderebilir miyim, yoksa dışarıdan başka bir mali müşavir ile mi sözleşme yapmam gerekir. Konu ile ilgili kanun maddesi ile beraber sizlerden görüş rica ediyorum. Mahkeme kararında aynen: “Şirketin organsız kalması nedeniyle şirkete yeni bir yönetim organı seçilinceye kadar şirketi yönetmek üzere TMK 427/4 md gereğince Mali Müşavir ...............ın yönetim kayyımı olarak atanmasına,”

Cevap : Serbest çalışan Meslek mensubu KAYYUM olarak atanamayacağı görüşündeyiz. Kayyum Şirketi sevk ve idare eden (Ticari faaliyette bulunan) kişidir. 3568 Sayılı kanun 45. maddesini de ticaret yasağı vardır. Ticaret yasağı kapsamında değerlendirilmemesi halinde, Beyannameler Başka bir meslek mensubu ile yapılacak Aracılık ve sorumluluk sözleşmesi ile verileceği görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.