Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.11.2021 11:34 (Üye) Soru : Sn.İlgili, Son gelişmeler çerçevesinde firmalara düzenlenen sigorta poliçelerinin B formlarına dahil edilip/edilmeyeceği konusunda değerli yorumlarınızı rica ederim. Dahil edilecek ise %5 lik BSMV hariç mi olacaktır. Teşekkürler

Cevap : AŞAĞIDAKİ BELGELER DIŞINDAKİ TÜM BELGELER B FORMUNA YAZILACAK VUK Göre Düzenlenen Elektronik Belgeler : (VUK 509 Seri Nolu Gn.Tb.) e-Fatura e-Arşiv Fatura e-İrsaliye e-Müstahsil Makbuzu e-Serbest Meslek Makbuzu e-Gider Pusulası e-Bilet e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi e-Sigorta Poliçesi e-Döviz Alım-Satım Belgesi e-Dekont POLİÇE "e-Sigorta Poliçesi" olarak düzenlenmiş ise; B formuna yazılmaz. Kağıt ortamında düzenlenmiş ise poliçe tutarının tamamı yazılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.