Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.11.2021 11:12 (Üye) Soru : Günaydın 7338 sayılı kanun ile gider pusulası hakkında düzenlemeler yapılmıştır Buna göre; 1- 01.11.2021 den önce şahıslardan satın alınan araçlar için gider pusulası düzenlenmesi zorunlu muydu? Düzenlenmemesi cezayı gerektirir mi? 2- 01.11.2021 den sonra yani 7338 kanunla beraber şahıslardan satın alınan araçlar için gider pusulası düzenlenmesi zorunlu mu? Düzenlenmemesi cezayı gerektirir mi? 3- 01.11.2021 den önce kat karşılığı işlerde arsa sahiplerinin arsa karşılığı için gider pusulası düzenlenmesi zorunlu muydu? Düzenlenmemesi cezayı gerektirir mi? 4- 01.11.2021 den sonra yani 7338 kanunla beraber kat karşılığı işlerde arsa sahiplerinin arsa karşılığı için gider pusulası düzenlenmesi zorunlu mu? Düzenlenmemesi cezayı gerektirir mi? Teşekkürler

Cevap : 01.11.2021 den itibaren VUK 234. maddedeki Gider pusulası düzenlemelerinde ; 7338 sayılı Kanun’la gider pusulasıyla ilgili üç önemli değişiklik yapılmıştır. Birincisi, sadece vergiden muaf esnaftan değil, belge düzenleme zorunluluğu olmayan tüm kişilerden alınan mal ve hizmetler için gider pusulası düzenlenmesi gerektiğinin hüküm altına alınmasıdır. İkinci önemli düzenleme, pusulanın mal ve hizmet alımından itibaren 7 gün içinde düzenlenmesi zorunluluğunun getirilmesidir. Kanunda fatura düzenlemesine ilişkin süre yer almakla birlikte gider pusulasıyla ilgili herhangi bir süre yoktu. Üçüncü ve en önemli düzenleme bazı belgelerin gider pusulası yerine geçmesinin sağlanmasıdır. Buna göre bankalar, ödeme kuruluşları ve PTT tarafından düzenlenen belgeler (dekont, alındı vb.) ve kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatları dahilinde düzenledikleri belgeler artık gider pusulası yerine geçecektir. Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan taşıt için Noter satış sözleşmesi ve ödemenin bankadan yapılması yeterlidir. Arsa sahiplerinin tapu işlemleri ve ödemenin bankadan yapılması yeterlidir. Bunlar için Gider pusulası düzenlenmeyecektir. Örnek: (A) A.Ş. esnaf muaflığından yararlananlardan sürekli olarak mal ve hizmet alımı yapmaktadır. Eski uygulamada şirket tüm alımları için gider pusulası düzenlemeli ve yaptığı stopajı bu pusula üzerinde göstermelidir. Yeni uygulamada, ödemelerin banka aracılığıyla yapılması durumunda düzenlenen dekont, gider pusulası yerine geçecektir. Örnek: (B) A.Ş. galeri olarak faaliyette bulunmakta olup otomobil alımlarını vergi mükellefi olmayanlardan yapmaktadır. Eski uygulamada şirket yaptığı her bir alım için gider pusulası düzenleyip muhatabına imzalatmalıdır. Yeni uygulamada, Noter sözleşmesi ve bu alımlar karşılığında ödeme kuruluşlarından alınan dekont belgelendirme için yeterli olacaktır. Örnek: (C) Ltd. Şti. nihai tüketicilere konfeksiyon ürünleri satmaktadır. Günlük satış hacmi 10.000 adet olup bunun %5’i firmaya iade edilmektedir. Eski uygulamada şirket her bir iade için gider pusulası düzenleyip imzalatmak zorunda olduğundan günlük 500 adet gider pusulasını ayrı ayrı düzenleyip tüketicilere imzalatmalıdır. Yeni uygulamada iadenin PTT aracılığıyla yapılması durumunda düzenlenen alındı gider pusulası yerine geçecektir. Banka, ödeme kuruluşu ve PTT aracı kılınmaksızın yapılan tüm ödemelerde gider pusulası düzenlenmeye ve muhatabına imzalatılmaya devam edilecektir. .
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.