Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.11.2021 14:23 (Üye) Soru : Üstadım kolay gelsin, 7338 sayılı yasa ile 26/10/2021 itibaren 376.madde indirim oranı % 75 e çıkarıldı, Ancak 08/2021 dönem b formuna bugün düzeltme verdim 02/11/2021 tarihli 376.indirimli tahakkuk % 50 olarak geldi, yanlışlık olduğu kanaatindeyim, bilginizi rica ederim. Teşekkürler.

Cevap : Vergi Dairesinin uygulaması doğrudur % 75 oranındaki indirimi düzenleyen 376/2. fıkrası aşağıdadır. VUK Md 376/2. Uzlaşmanın vaki olması durumunda, üzerinde uzlaşılan vergiyi veya vergi farkını ve (7338 sayılı kanunun 43 üncü maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 26.10.2021) vergi cezalarının %75'ini, bu Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan ödeme süreleri içinde öderse üzerinde uzlaşılan cezanın %25'i, indirilir. Sizin durumunuz 376/1. fıkrada tanımlanmıştır VUK Md 376/1. İkmalen, resen veya idarece tarh edilen vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yarısını ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse kesilen cezanın yarısı,indirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.