Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.11.2021 11:02 (Üye) Soru : İşgörmezlik Ödeneğinin Prim Borçlarına mahsup Protokolünü imzalayarak kuruma vermek istiyoruz. ama terreddüt ettiğim konu var. Biz Bordromuzda Rapor alan personlin maaşını tam ödüyoruz. Çalışmamış * koyarak 30 gün tam ücret gösterip ödüyoruz. bu Protokol sonrası Personel aldığı iş görmezlik bizim SGK borçlarımızdan Mahsup edilecekse ben bu Rakkamı Gelir olarakmı kayıtlara alacağım Bazı yazılarda Bu Mahsup bedelini Personele ödemem gerektiği yazmış ben maaşı tam Ödüyorsam Ayrıca İşgörmezliği Personele ödemem biraz garip olmuyormu bunun amacı nedir. Muhasebe kayıt örneği varsa paylaşabilrimisiniz.

Cevap : Geçici işgöremezlik ödeneği ile ilgili İş Kanunu’ndaki tek düzenleme 48. Maddede bulunmaktadır. Madde “İşçilere geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi gerektiği zamanlarda geçici iş göremezlik süresine rastlayan ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatilleri, ödeme yapılan kurum veya sandıklar tarafından geçici iş göremezlik ölçüsü üzerinden ödenir. Hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği, aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilir.” Hükmünü taşımaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.