Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.11.2021 16:39 (Üye) Soru : Sayın danışmanım; VUK 532 Tebliğ ile değiştirilen Kayıt Zamanı başlıklı işlemlerde "Serbest Meslek Kazancı Defteri tutan mükellefler için (söz konusu yetkili kullanıcıları tarafından) birer aylık dönemlere ilişkin vergisel ve ticari işlemlerin Sisteme kayıt işlemlerinin; Kayıtlarını, ayrıca 213 sayılı Kanunun 219 uncu maddesinde belirtilen ve defter kaydı yerine geçen belgelere dayanarak yürüten mükellefler bakımından, işlemlerin ait olduğu ayı izleyen ikinci ayın 15 inci günü sonuna kadar," ifadesi ertesi ayı mı, ertesi ikinci ayı mı kastetmektedir, ifade tam anlaşılmamaktadır . Örneğin; Ekim ayına ait evrakların Aralık ayı 15. gününe kadar mı, yoksa Kasım ayının 15. gününe kadar işlenmesi gerektiğini mi ifade etmektedir ? Teşekkür ederim

Cevap : Ekim ayına ait evrakların kaydı DBS ne Aralık ayı 15. gününe kadar yapılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.