Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.11.2021 14:35 (Üye) Soru : Meraba ;Bir firmam, ağustos ayında üç çalışanını farklı bir şubesine nakil etti ve Ağustos ayında çalışanların gün sayıları toplamı 31 olarak gözktü (3 bir bordro 28 diğer bordro ) ve ağustos ayında 2 çalışanın yıllık ücret ödemesi 24.000 TL'yi geçtiği için vergi dilimi 20 olarak hesaplandı ve program eylül, ekim için de %20 vergi dilimi olarak hesaplıyor burada takıldığım konu şu 1 ayda ek ödeme almış gibi gözüktüğü için ve o ayda 24000 vergi dilimini aştığı için diğer aylarda da ilave agi alamıyor mu ? Ağustos ayında 24.000 tl sınırını aşmayan ve 31 gün gözüken diğer işçi diğer aylar için agi ek ödemesi almaya devam ediyor. Bilgilerinizi rica ederim.

Cevap : Gelir Vergisi Yükümlülüğü 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 1'inci maddesi gereği, vergi yılı Türkiye'de takvim yılıdır ve takvim yılını takip eden bir kümülatif gelir vergisi sistemi mevcuttur. Uygulanacak vergi oranı, çalışanın yılbaşından ilgili güne kadarki kümülatif / toplam gelir vergisi matrahına göre belirlenir. Bu nedenle, çalışanların vergi oranı, kümülatif gelir vergisi matrahı arttıkça yıl boyunca artacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.