Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.11.2021 12:47 (Üye) Soru : 7336 sayılı kanunda vergi inçelemesi devam ederken ilgili yıla matrah artırımına başvuran mükellef 02/08/2021 tarih önçesi incelemenin bitip vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiğinde vergi inceleme sonucu cezanın matrah artırımından çok olması nedeniyle ceza ödenir. yapılan matrah artırımı iptal edilmezmi hem matrah artırımı hemde ceza ödenmekte kolay gelsin

Cevap : Matrah artırımı iradi bir işlemdir. Mükellef matrah artırımı yapmış ise iptali olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.