Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.11.2021 16:31 (Üye) Soru : Merhabalar. Değersiz hale gelmiş faturalı alacağımız için KDV gider olarak değil de indirim konusu yapmak istiyoruz bu husus da KDV iadesi için ne ne yapmamız gerekiyor ? iyi Çalışmalar.

Cevap : KDVK 29/4. Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisi, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilir (Şu kadar ki Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesine göre karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan katma değer vergisinin bu fıkra kapsamında indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınması şarttı Yukarıdaki hükme göre KDV nin iade edileceğine ilişkin bir düzenleme yoktur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.