Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.11.2021 10:22 (Üye) Soru : Merhaba, Şirketimiz Kırklareli'nde bir Devlet okuluna giyim yardımı (stoklarımızdan) yapacaktır. Bedelsiz fatura keseceğiz. stoklarımızdaki bu malzemelerin bedelini KKEG yazmak yerine dönem gideri yazabilir miyiz?

Cevap : Bağışın tamamı KKEG olarak yazılır . Ancak ;KVK 10/ (1) c maddesine göre ; c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı indirilir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.