Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.11.2021 15:36 (Üye) Soru : merhaba. eczacı müşterim. 2021 yılında söktör olarak zorunlu e-faturaya geçti (cirodan dolayı değil) 01.01.2022 yılında e deftere geçmesi gerekiyor mu?

Cevap : Merhaba; VUK 526 kapsamında SGK ile anlaşması bulunan ; Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.).” mükellefler 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle e-fatura uygulamasına dahil oldular. Bu mükelleflerden bilanço esasına göre defter tutanlar 01.01.2022 itibariyle e-defter uygulamasına geçiş yapacaklardır iyi günler
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.