Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.11.2021 15:02 (Üye) Soru : Sayın Danışman; Bir mükellefim arabulucu vasıtasıyla işten ayrılan işçisiyle net 22.000,00 TL. ücretle anlaştı. Arabulucu anlaşma belgesinde anlaşılan ücretin neye karşılık olduğu belli değil. Sadece işçinin, "işbu ödemenin yapılması ile kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve izin ücreti de dahil olmak üzere hiçbir nam altında alacağı kalmadığı" şeklinde bir taahhütü var. Bu durumda biz bu ücreti ne olarak kabul edeceğiz. Her hangi bir vergi ve sgk kesintisi yapacak mıyız?

Cevap : Arabuluculukla ödenmiş kıdem tazminatı, çalışanın kıdem süresine karşılık olarak kıdem tavanı gözetilerek hesaplanmış tutarı, gelir vergisinden müstesna olacaktır. Fakat kıdem tazminatı olarak belirlenmiş tutar çalışanın gerçek kıdem tazminatını aşan miktarda ise, aşan kısmı vergilendirilmelidir. Arabuluculuk sonucu ödenen ihbar tazminatı ve izin paraları da gelir vergisine tabi olacaktır. İşçi ve işverenin karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi ile ödediği işe başlatmama tazminatı, iş sonu tazminatı, iş güvencesi tazminatı gibi ödemeler ücret niteliğinde olup, gelir vergisine tabi olacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.