Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.11.2021 16:00 (Üye) Soru : Sayın Üstadım, Türkiye'de mühendislik hizmet yapan bir mükellefim Almanya'da yerleşik olan bir firmaya mühendislik danışmanlık hizmeti faturası düzenlemiştir. Benim bazı kaynaklardan öğrendiğim kadarıyla yurtdışına verilen mühendislik hizmetleri Kurumlar vergisinde %50'si istisna olduğu ile ilgilidir.Kazancın %50 si istisna olayı doğru mudur eğer böyle bir durum varsa da geçici vergiyi düzenlerken hangi satırda bu istisna tutarını göstermemiz gerekir. Bu konuyla ilgili görüş ve bilgilerinize ihtiyacımız vardır teşekkür ederim..

Cevap : İndirimi düzenleyen GVK 89/13. maddesi aşağıdaki gibidir. MADDE METNİNDEKİ KOŞULLAR VAR İSE İNDİRİM YAPILIR. Bu işlem İstisna değil "İNDİRİMDİR" GVK. 89/ 13. ( Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, MÜHENDİSLİK , tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'si. Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır. Bu bentte yer alan oranı, hizmet alanları ve kazanç tutarları itibarıyla sıfıra kadar indirmeye veya %100'e kadar artırmaya bu bendin uygulamasına ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgili bakanlıkların görüşünü almak suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir. İNDİRİM İÇİN; GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDEKİ "İNDİRİMLER" BÖLÜMÜNDE 122 kod ile işlem yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.