Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.11.2021 15:09 (Üye) Soru : Merhaba , SGK e-tebligat sistemine başvurunun hangi sisteme yapılacağı hakkında varsa bilgilerinizi rica ederim.Teşekkürler

Cevap : e-Tebligat zorunluluğu getirilen işverenler, 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren 3 ay içinde başvuru yapmakla yükümlüdür. 1 Ekim 2021'den sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı takip eden aydan itibaren 3 ay içinde, başvuru yapmakla yükümlüdür. e-Tebligat adresi alma zorunluluğu olmayan ancak gönüllü olarak kendisine elektronik tebligat yapılmasını isteyen muhataplar da başvurularını yapmaları gerekmektedir. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210924-5.htm Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK TEBLİGATA İLİŞKİN YÖNETMELİK ten tüm detaylara ulaşabilirsiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.