Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.11.2021 11:37 (Üye) Soru : KGV/3 Dönem Beyannemsinde 529 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında Madde 4/ a göre Kurumlar vergisi mükellefi olan ortaklardan hisseleri % 25'i aşan kişiler için,Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler kısmı doldurulacak mı?Açıklama kısmına bir şey yazmak gerekiyor mu? Teşekkür ederim. Saygılarımla

Cevap : Oranlarda değişiklik yok ise sadece onay verilir. Konu ile ilgili olarak aşağıdaki linkdeki duyurumuzu inceleyiniz. https://www.ismmmo.org.tr/dosya/2837/Mevzuat-Dosya/07102021-Gercek-faydalaniciya-iliskin-bilgiler.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.