Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.11.2021 09:11 (Üye) Soru : Merhaba İhracat yapan mükellef için gümrük kaydının yapılması ve müşavirin r devlet üzerinden başvuru yapması konusunda bir yazı okudum üzerinde ne zamana kadar kayıt vs Bilgisi yok konu İle ilgili var ise tebliğ- yönetmelik vs tarağıma gönderilmesi mi ve kayıt süresinin ne zamana kadar yapılması konusunda bileği verilmesini rica ederim Saygılarımla

Cevap : Böyle bir zorunluluk yok.Sadece Gümrük beyannamesine meslek mensubunun ismi ve vergi numarası (T.C) yazılacaktır. e devletten giriş yapılacağına ilişkin mevzuatı gümrükçü sizinle paylaşır ise bizde dolaylı olarak bilgi sahibi olalım. Vergi levhası zorunlu değildir.7 Ekim 2009 ve 27369 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ nde böyle bir zorunluluk yok GÜMRÜK BEYANNAMELERİNİN DOLDURULMASINA İLİŞKİN KULLANMA TALİMATINA GÖRE 9 NOLU KUTU ya meslek mensubunun TC numarası ile Adı Soyadı bilgisinin yazılması yeterlidir. Konu hakkında TÜRBOB un 27/10/2021 Tarihli duyurusu Gümrük mevzuatının yanlış yorumlanmasından ve yapılan bazı açıklamalardan dolayı, Gümrük Beyannamelerinin sorumluları konusunda tereddütler ortaya çıkmıştır. Gümrük Müşavirleri Dernekleri tarafından yapılan açıklamada “Gümrük Beyannamelerinde Mali Sorumlu” olarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin veya Yeminli Mali Müşavirlerin bilgilerinin yer alması gerektiği duyurulmuştur.Gümrük işlemlerinden yasa gereği Gümrük Müşaviri/Yardımcıları yetkili ve sorumludur. Mali Müşavirlerin ve Yeminli Mali Müşavirlerin her hangi bir sorumlulukları yasal olarak bulunmamaktadır.Gerek ihracat gerekse ithalat işlemlerinin her adımında, gümrüğe gelen malın kontrolü laboratuvar işlemleri, numune alınması, Beyannamenin açılması, tanzimi ve her türlü takibi yasa gereği “Gümrük Müşaviri/Yardımcıları”yetkili olup, tüm işlemler her safhada Gümrük Müşaviri/Yardımcıları tarafından ayrıntılı olarak takip edilerek sonuçlandırılacağından, Gümrük Müşaviri/Yardımcıları ile ithalat/ihracatçılar müşterek müteselsil sorumludur. 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun “Gümrük ve Tekel Vergileri” başlıklı 2. Maddesi; “Gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler bu Kanuna tabi değildir. Bu vergi ve resimlerle ilgili olarak 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 242 nci maddesi hükümleri uygulanır.” şeklinde düzenlenmiştir. Başka bir söyleyişle, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 2. Maddesi ile, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu kapsam dışı tutulmuş olup kapsam dışı olan bir hususla ilgili olarak SMMM ve YMM’lerin sorumlulukları söz konusu olmayacaktır. 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun ceza hükümlerini düzenleyen 231-241 maddeleri ile diğer kanun ve Genel Tebliğ’lerin hiçbir maddesinde YMM ve SMMM’lere, bu konuda (İhracat-İthalat işlemleri ve denetimi, gözetimi) herhangi bir görev, yetki ve sorumluluk yüklenmemiştir. Gümrük beyannamesi kılavuzunun 9. satırında, firmanın mali sorumlusu yerine meslek mensuplarının yazılması şeklindeki sorumluluk, şekli bir işlem olup konu ile ilgili SMMM ve YMM’lerin sorumluluğundan söz etmek de mümkün değildir. Mesleki Kamuoyuna saygıyla duyurulur.27/Ekim/2021 TÜRMOB
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.