Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.11.2021 13:54 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Yetkili, Şirket ortağının şirkete sermayenin 3 katından fazla borç vermesi durumunda herhangi bir faiz gideri vb. herhangi bir işlem gider oluşturmaksızın. Şirket bilançosunda verdiği borç tutarı gözükür ise bunun bir sakıncası var mı?

Cevap : Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun hesap döneminin başındaki öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.