Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.11.2021 12:41 (Üye) Soru : 08.11 DE RAPORLU İŞÇİVAR. BU TARİHTEDE ÇIKIŞ YAPICAZ. AYIN 16 SINA KADAR RAPORLU O TARİHTEN SONRA DURUMUDA BELLİ DEĞİL. ÇIKIŞ BİLDİRGESİNDE GÜN TUTAR VS NE YAZMAM GEREKİR.

Cevap : İş Kanunu, işçinin uzun süreli ve kesintisiz devam eden bir raporu var ise raporluluk süresinin ihbar süresini 6 hafta daha aşması durumunda, işverene sözleşmeyi haklı bir nedenle feshedebilme hakkı tanır. Bu durum 4857 sayılı İş Kanunu madde 25’de I-Sağlık Sebeplerinde sayılmıştır. “…işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar.Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar…” denilmektedir. Bu esası dikkate alarak çıkış yapabllirsiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.