Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.11.2021 15:34 (Üye) Soru : Sayın yetkili yeni işe alımlarda kümülatif gelir vergisi matrahı 0 olarak başlatılıyor. Bu hangi yıldan itibaren geçerli oldu? Saygılarımla

Cevap : 2003 yılı dan itibaren GVK 86. maddesindeki değişiklik 4962 sayılı Kanunun 17/D maddesiyle değişmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.