Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.11.2021 16:03 (Üye) Soru : Sayın yetkili İşitme cihazı işitme aksesuarları alım satımı yapacak yeni bir mükellef işletme defteri defter beyana tabi olacak E fatura mükellefi olmak zorunda e defter geçme zorunluluğu var mı teşekkür ederim

Cevap : Merhaba; VUK 526 kapsamında; Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.). ilgili mükellefler 1/7/21 tarihi itibariyle e-fatura uygulamasına geçiş yaptılar. Bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar ise söz konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. Bu mükelleflerden bilanço esasına göre defter tutanlar 01.01.22 tarihi itibariyle e-defter uygulamasına geçiş yapacaklardır. iyi günler
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.