Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.11.2021 10:21 (Üye) Soru : Bir müşterim 23.08.21 tarihi itibari ile ilk defa gelir vergisi mükellefi olarak işe başladı. Vergi mükellefiyetliği başlamadan önce 7326 matrah artışına vergi mükellefi olmadığı dönem olan 2019-2020 dönemi için başvuruda bulundu ve yararlandı . Genç girişimci istisna talebinde bulunduk , yukardaki matrah artışına dayanarak daha önce vergi mükellefi olduğumuzdan dolayı talebimiz vergi dairesince reddedildi. Vergi dairesi mükellef olmayan kişilerin matrah artışını yapabilmesi için matrah artışına konu olan vergi türleri için sicilde açılış kapanış yaparak sistemden matrah artış taleplerinin alınmasını sağlamıştır. Matrah artışı için yapılan bu işlemin gelir vergisi mükellefiyetliği için ilk defa işe başlama olmadığını düşünüyoruz . Soru: 1-Düşüncemiz konusunda fikirlerinizi rica ederiz.2-Ret talebine ait itiraz talebini yargıya taşıyabilir miyiz ? Süresi nedir ? Hangi yargı organına taşıyacağız? Yola ait ipuçlarınız rica ederiz.

Cevap : Genç girişimcilik için Resen veya normal koşullarda yapılan mükellefiyet tarihinin dikkate alınacağı görüşündeyiz. Uygulamada benzer bir olay ve uygulama olmadığı için detaylı yorum yapamıyoruz. İdare tarafından yazılı olarak red yazısı var ise red kararının size tebliğinden itibaren 30 gün içinde İdare mahkemesinde dava açılabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.