Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.11.2021 12:55 (Üye) Soru : Merhaba, 08.11.2021 tarihinde yeni mükellefiyet tesis ettirilen 25 yaşında mükellef, başka bir yerde kısmi istihdam olarak ayda 1 hafta SGKlı olarak çalışmaktadır. Sormak istediğim bu mükellef bağkur genç girişimci desteğinden faydalanabilir mi SGKlı olmasında bir engel olur mu? Teşekkür ederim.

Cevap : Genç girişimci desteği şartları sağlanması durumunda vergi muafiyeti ve bağkur desteği almak mümkündür. İşe başlamanın kanuni süresi içerisinde bildirilmiş olması. Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olması.(Limited şirket ve Anonim şirket hariç) Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi. 18 yaşını doldurmuş 29 yaşını doldurmamış olmak. Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde işe başlama tarihi itibarıyla ortakların tamamının tüm şartları taşıyor olması. Faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin (ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere) eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması. Genç Girişimci İstisnasından Kimler Yararlanamaz? 01/06/2018 tarihinden önce işe başlayan girişimciler, Anonim Şirket ve Limited şirket ortakları, Daha önce vergi mükellefi olan ve başka bir şirkette ortaklığı bulunan girişimciler bu teşvikten faydalanamaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.