Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.11.2021 13:06 (Üye) Soru : Sayın Danışman, Azerbaycan Uyruklu Kişiye tek ortaklı Ltd.Şti.kurduk.Tescil tarihi 08/09/2021 Bu kişi için Çalışma İzni almak gerekiyormu? Başvuru Süresi varmıdır?. Nereye yapılacak ve yöntem nedir?

Cevap : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş olan; Limited şirketlerin şirket ortağı olan müdürü, Anonim şirketlerin şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesi, Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yönetici olan komandite ortağı, olan yabancılar çalışma izni alarak çalışabilirler. 6102 sayılı Kanuna göre kurulmuş; Anonim şirketlerin Türkiye’de ikamet etmeyen yönetim kurulu üyesi, Diğer şirketlerin yönetici sıfatı olmayan ortağı, çalışma izni muafiyeti kapsamında değerlendirilir. Yabancı uyruklu şirket ortakları çalışma izni başvurularını yurtiçinen veya yurtdışından yapabilirler. Şirket ortağının Türkiye'den başvuruda bulunabilmesi için en az 6 ay süreli ikamet izni sahibi olması aranır. Eğer böyle bir izne sahipse yabancı Türkiye'den başvurusunu doğrudan Bakanlığa yönlendirebilir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.