Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.11.2021 13:30 (Üye) Soru : Merhaba , Eğitim faturası kesen ltd.şti. mükellefim A , payları borsada ,işlem gören B A.Ş. 'ye kendilerinin yönlendirmesiyle tevkifatsız fatura kesiyor. Borsada işlem gören B firmasına Eğitim açıklamasıyla tevkifatsız fatura kesilmesi doğru mudur ? Cevabınız için şimdiden teşekkürler

Cevap : Doğrudur. Aşağıda sayılan kurum ve kuruluşlara verilen EĞİTİM hizmeti için Düzenlenecek faturada hesaplanan KDV üzerinden KDV tevkifatı hesaplanmaz. KISMİ TEVKİFAT YAPACAK KURUM VE KURULUŞLAR ( KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞ Bölüm No: I/C-2.1.3.1) *5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, *Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, *Döner sermayeli kuruluşlar, *Kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına, *Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına , *Bankalar *Sigorta ve Reasüransa Şirketlerine , Emeklilik Şirketlerine, ( 01/03/2021 den itibaren) *Sendikalar ve üst kuruluşları,( 01/03/2021 den itibaren) *Vakıf üniversiteleri, ( 01/03/2021 den itibaren) *Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, ( 01/03/2021 den itibaren) *Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), *Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, *Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, *Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş. de işlem gören Şirketler *Kalkınma ve Yatırım Ajansları Şayet yukarıdaki listede sayılanlar dışında kalan ; 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktı. Sonuç olarak yapılan işlem doğrudur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.